+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 04 травня 2016

Наукові напрями

Тематика науково-дослідних робіт кафедри економічної теорії

0116U003210

 Теоретико-методологічні та прикладні засади соціально-економічного розвитку аграрної сфери економіки України в умовах глобалізації

0113U2613

Розробка науково-методичних засад соціально-економічного реформування та сталого розвитку аграрної сфери

Канд. е. н. доцент Костюк В.С. «Соціальний аспект євроінтеграційної стратегії України» (Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол № 1 від 28.08.2013 р.)

 

 

Канд. е. н., доцент Андрющенко А.М. «Формування продовольчої безпеки України» (Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії,  протокол № 1 від 28.08.2013 р.)

 

 

Канд. е. н., доцент Котвицька Н.М. «Організаційно-економічні засади ефективної агропродовольчої політики в Україні» (Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол № 1 від 28.08.2013 р.)

 

 

Канд. і. н., доцент Фицик Л.А. «Тенденція трудової міграції населення України в умовах глобалізації» (Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол № 1 від 28.08.2013 р.)

 

 

Канд. е. н., ст. викладач Смолій Л.В. «Пріоритети та цільові орієнтири розвитку аграрного сектору економіки України в контексті євро інтеграційних процесів» (Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол № 1 від 28.08.2015 р.)

 

 

Доктор е. н., доцент Пенькова О.Г. «Методологія розроблення стратегії соціально-економічного розвитку країни» (Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії,протокол №1 від 28.08.2013 р.)

 

 

Викладач Ревуцька А.О. «Трансформація відносин власності в аграрному секторі економіки України» (Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол №1 від 28.08.2013 р.)

 

 

Канд. е. н., доцент Удовенко І.О. «Розвиток земельних відносин в сільськогосподарському виробництві» (Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол №1 від 28.08.2015 р.)

0108U009772

Розробка методологічних підходів і практичного механізму еколого-збалансованого природокористування у сфері аграрного виробництва

 

Канд. е. н., доцент Бурляй А.П. «Особливості організації сталого ринку праці в аграрному секторі економіки» (Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії, протокол №1 від 28.08.2013)

Наукові матріали кафдри

Останні новини

Всі новини