+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 23 лютого 2018

Захист дипломних робіт магістрів спеціальності 051«Економіка»

21 лютого 2018 року в Уманському НУС відбувся захист дипломних робіт студентів 6 курсу факультету економіки і підприємництва денної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» ОР «Магістр».

До захисту було допущено 7 студентів.

Представлені до захисту дипломні роботи були присвячені вивченню актуальних питань забезпечення ефективності функціонування підприємств різних форм власності та сфер діяльності,  розробці оптимальних варіантів управлінських рішень для об’єктивних та суб’єктивних можливостей їх розвитку.

Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва готує висококваліфікованих магістрів з економіки, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками з присвоєної кваліфікації. 

Вітаємо магістрів зі спеціальності «Економіка» з успішним захистом дипломних робіт. Бажаємо міцного здоров’я, наснаги, нових творчих звершень, мудрих рішень і дій, високих професійних досягнень, впевненості у своїх силах та кар’єрного зростання!