+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 24 лютого 2020

Підвищення кваліфікації

Мудрак Руслан Петрович

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів,  за програмою: "Новітні інноваційні технології у вищій школі"

Свідоцтво ПК 01597997/00168-18 від 16.02.2018 р.

Бурляй Аліна Павлівна

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів,  за спеціальністю 051 "Економіка"

Свідоцтво ПК 01597997/00882-18 від 19.10.2018 р.

Костюк Віра Степанівна

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів,  за програмою: "Новітні інноваційні технології у вищій школі"

Свідоцтво ПК 015979847/00588-17 від 29.09.2017 р.

Ревуцька Алла Олександрівна

Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії,  за програмою: "Інноваційна спрямованість освітньої діяльності"

Свідоцтво ПК 00493014/000155-18 від 27.04.2018 р.

Смолій Людмила Валилівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України,  за програмою: "Інноваційна спрямованість освітньої діяльності"

Свідоцтво СС 00493706/000447-16 від 17.06.2016 р.

Осіпова Алла Анастасіївна

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»,
Свідоцтво ПК № 160519 від 16.05.2019 р.

Фротер Оксана Сергіївна

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів,  за програмою: "Новітні інноваційні технології у вищій школі"

Свідоцтво ПК 01597997/00567-17 від 29.09.2017 р.

Останні новини

Всі новини