+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 13 червня 2017

Захист дипломних робіт спеціальності «Економіка»

12 червня 2017 року в Уманському НУС відбувся захист дипломних робіт студентів 5 курсу факультету економіки і підприємництва денної форми навчання спеціальності 051 "Економіка" ОКР «Спеціаліст».

Головою екзаменаційної комісії був призначений завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Білоцерківського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор Іван Свиноус. Членами екзаменаційної комісії стали: доктор економічних наук, професор Руслан Мудрак, кандидат економічних наук, доцент Віра Костюк, кандидат економічних наук, доцент Наталія Котвицька; секретар екзаменаційної комісії − кандидат економічних наук, доцент Людмила Смолій.

Представлені до захисту дипломні роботи були присвячені вивченню актуальних питань забезпечення ефективності функціонування підприємств різних форм власності та сфер діяльності,  розробці оптимальних варіантів управлінських рішень для об’єктивних та суб’єктивних можливостей їх розвитку. 

Результати роботи екзаменаційної комісії показали, що професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва готує висококваліфікованих спеціалістів з економіки, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками з присвоєної кваліфікації.

Вітаємо студентів зі спеціальності "Економіка" з успішним захистом дипломних робіт, бажаємо всім здоров’я, щастя, наснаги, нових творчих звершень, мудрих рішень і дій, високих професійних досягнень, впевненості у своїх силах та кар’єрного зростання!