+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 18 жовтня 2017

Захист дипломних робіт спеціальності «Економіка»

18 жовтня 2017 року на кафедрі економіки відбувся захист дипломних робіт студентів 7 курсу факультету економіки і підприємництва заочної форми навчання ОКР «Спеціаліст» із спеціальності 051 «Економіка».

Захист дипломних робіт було проведено у відповідності з вимогами щодо організації та порядку роботи екзаменаційних комісій.

Тематика та зміст представлених до захисту дипломних робіт відповідали актуальним питанням підвищення ефективності функціонування підприємств, покращення їх фінансово-господарської діяльності та економічного розвитку країни.

Студенти, які захищали дипломні роботи, показали достатній рівень знань та вміння робити висновки і пропозиції, які є доцільними та актуальними для сьогодення економіки України.

Результати роботи ЕК показали, що професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва готує висококваліфікованих спеціалістів з економіки, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками з присвоєної кваліфікації.

Вітаємо здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Економіка» з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності, кар’єрного зростання та перспективного майбутнього!

 

 

Алла Ревуцька,

старший викладач кафедри економіки