+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 14 квітня 2021

Методичні рекомендації із написання та оформлення кваліфікаційної роботи доктора філософії

Методичні рекомендації із написання та оформлення кваліфікаційної роботи доктора філософії

1. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017р. № 40. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 6 березня 2019р. № 167. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-п#Text

3. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел у дисертації з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/docs/Prukladliteratura.pdf

4. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: метод. поради / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко, 5-е вид. Київ: Толока, 2011. 79 с.

5. Зосімов А. М., Голік В. П. Дисертаційні помилки : монографія / 3-є вид., доп. і випр. Xарків: ІНЖЕК, 2005. 216 с.

6. Мельник О. Г. Десять порад майбутнім здобувачам наукових ступенів [Електронний ресурс]. Перспектива : інформаційно-аналітичний бюлетень для молодих науковців України, 2013, № 3. С. 8. Режим доступу: http://www.perspektyva.in.ua/naukovyj-prostir/poradynaukovtsyu/desyat-poradmajbutnim-zdobuvacham-na/

7. Мельник О. Г. Як підготувати доповідь для захисту дисертаційної роботи на спеціалізованій вченій раді [Електронний ресурс]. Перспектива : інформаційно-аналітичний бюлетень для молодих науковців України, 2014, № 12/13. С. 10. Режим доступу: http://www.perspektyva.in.ua/naukovyjprostir/obmindosvidom/yak-pidgotuvaty-dopovid-dlya-zahystu-d/

8. Аналітична записка «Академічна доброчесність аналітичний звіт та рекомендації» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://rpr.org.ua/wpcontent/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf

9. Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю: навчальний посібник / упор. Чорний І.В., Перцева В.А., Голопич І.М. Харків: ХНУВС, 2019. 272с.

Останні новини

Переможці І туру Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу Читати повністю

Переможці І туру Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу

Щорічно з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями проводиться Конкурс студентських наукових робіт.

Читати повністю

Відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 051 ЕкономікаЧитати повністю

Відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 051 Економіка

21–23 грудня на кафедрі економіки Уманського національного університету садівництва проходив захист кваліфікаційних робіт студентів другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Читати повністю

Corteva розпочала освітню програму в Уманському національному університеті садівництваЧитати повністю

Corteva розпочала освітню програму в Уманському національному університеті садівництва

Міжнародна сільськогосподарська науково-дослідницька компанія Corteva Agriscience розпочала навчальну програму Corteva Grows для підтримки аграрної освіти в Україні, яка буде реалізована в Уманському національному університеті садівництва для студентів спеціальності «Економіка».

Читати повністю

Участь науковців кафедри економіки у міжнародній науковій конференціїЧитати повністю

Участь науковців кафедри економіки у міжнародній науковій конференції

Науковці кафедри економіки д.е.н. Аліна Бурляй та к.е.н. Людмила Смолій взяли участь в 10-й Міжнародній науковій конференції «Ефективність у бізнесі», що відбулась 14 грудня 2021 року в Академії ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Великопольському (Польща). Організатором заходу виступав економічний факультет Академії, свої доповіді в on-line-режимі презентували науковці з Польщі, України та Казахстану

Читати повністю

Всі новини