+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 14 квітня 2021

Методичні рекомендації із написання та оформлення кваліфікаційної роботи доктора філософії

Методичні рекомендації із написання та оформлення кваліфікаційної роботи доктора філософії

1. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017р. № 40. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 6 березня 2019р. № 167. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-п#Text

3. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел у дисертації з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/docs/Prukladliteratura.pdf

4. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: метод. поради / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко, 5-е вид. Київ: Толока, 2011. 79 с.

5. Зосімов А. М., Голік В. П. Дисертаційні помилки : монографія / 3-є вид., доп. і випр. Xарків: ІНЖЕК, 2005. 216 с.

6. Мельник О. Г. Десять порад майбутнім здобувачам наукових ступенів [Електронний ресурс]. Перспектива : інформаційно-аналітичний бюлетень для молодих науковців України, 2013, № 3. С. 8. Режим доступу: http://www.perspektyva.in.ua/naukovyj-prostir/poradynaukovtsyu/desyat-poradmajbutnim-zdobuvacham-na/

7. Мельник О. Г. Як підготувати доповідь для захисту дисертаційної роботи на спеціалізованій вченій раді [Електронний ресурс]. Перспектива : інформаційно-аналітичний бюлетень для молодих науковців України, 2014, № 12/13. С. 10. Режим доступу: http://www.perspektyva.in.ua/naukovyjprostir/obmindosvidom/yak-pidgotuvaty-dopovid-dlya-zahystu-d/

8. Аналітична записка «Академічна доброчесність аналітичний звіт та рекомендації» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://rpr.org.ua/wpcontent/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf

9. Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю: навчальний посібник / упор. Чорний І.В., Перцева В.А., Голопич І.М. Харків: ХНУВС, 2019. 272с.

Останні новини

Підвищення викладацької майстерності:   інформаційний захід щодо популяризації академічної доброчесностіЧитати повністю

Підвищення викладацької майстерності: інформаційний захід щодо популяризації академічної доброчесності

У рамках заходів сприяння розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних працівників Уманського НУС 16 вересня 2021 р. викладачі кафедри економіки стали учасниками онлайн-вебінару «Академічний плагіат: вплив академічної доброчесності на якість освіти в Уманському НУС».

Читати повністю

Академічна доброчесність при підготовці навчально-методичних матеріалівЧитати повністю

Академічна доброчесність при підготовці навчально-методичних матеріалів

15 вересня 2021 року викладачі кафедри економіки взяли участь у вебінарі «Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів», організованому компанією Unicheck Україна та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Читати повністю

Святкуємо День здоров’я 2021!Читати повністю

Святкуємо День здоров’я 2021!

Активну участь у Дні здоров’я взяли студенти 11-е групи спеціальності 051 Економіка. Першокурсники показали гарну фізичну підготовленість, активність, комунікабельність та вміння працювати в команді.

Читати повністю

Візит студентів до компанії «Ерідон тех»Читати повністю

Візит студентів до компанії «Ерідон тех»

З метою налагодження взаємодії освіти і ринку праці відбулася зустріч здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» спеціальності 051 «Економіка» Уманського НУС – директором Уманського представництва «Ерідон тех» Володимиром Степанюком.

Читати повністю

Всі новини