+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 14 квітня 2021

Методичні рекомендації із написання та оформлення кваліфікаційної роботи доктора філософії

Методичні рекомендації із написання та оформлення кваліфікаційної роботи доктора філософії

1. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017р. № 40. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 6 березня 2019р. № 167. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-п#Text

3. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел у дисертації з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/docs/Prukladliteratura.pdf

4. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: метод. поради / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко, 5-е вид. Київ: Толока, 2011. 79 с.

5. Зосімов А. М., Голік В. П. Дисертаційні помилки : монографія / 3-є вид., доп. і випр. Xарків: ІНЖЕК, 2005. 216 с.

6. Мельник О. Г. Десять порад майбутнім здобувачам наукових ступенів [Електронний ресурс]. Перспектива : інформаційно-аналітичний бюлетень для молодих науковців України, 2013, № 3. С. 8. Режим доступу: http://www.perspektyva.in.ua/naukovyj-prostir/poradynaukovtsyu/desyat-poradmajbutnim-zdobuvacham-na/

7. Мельник О. Г. Як підготувати доповідь для захисту дисертаційної роботи на спеціалізованій вченій раді [Електронний ресурс]. Перспектива : інформаційно-аналітичний бюлетень для молодих науковців України, 2014, № 12/13. С. 10. Режим доступу: http://www.perspektyva.in.ua/naukovyjprostir/obmindosvidom/yak-pidgotuvaty-dopovid-dlya-zahystu-d/

8. Аналітична записка «Академічна доброчесність аналітичний звіт та рекомендації» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://rpr.org.ua/wpcontent/uploads/2018/10/Analitychna-zapyska-akademichna-dobrochesnist.pdf

9. Методологія дисертаційного дослідження. Мовні особливості наукового стилю: навчальний посібник / упор. Чорний І.В., Перцева В.А., Голопич І.М. Харків: ХНУВС, 2019. 272с.

Останні новини

Літня школа АПД – новий інструмент професійного розвитку науково-педагогічних працівниківЧитати повністю

Літня школа АПД – новий інструмент професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Прагнення науково-педагогічних працівників до актуалізації знань перед початком навчального року спонукало доцентів кафедри економіки Людмилу Смолій та Аллу Ревуцьку стати учасниками Літньої школи в межах проєкту "Німецько-український агрополітичний діалог" (АПД)

Читати повністю

Вітаємо з присвоєнням вченого званняЧитати повністю

Вітаємо з присвоєнням вченого звання

Наказом Міністерства освіти і науки України 06.06.2022 № 530 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320» присвоєно вчене звання професора кафедри економіки доктору економічних наук Аліні Павлівні БУРЛЯЙ

Читати повністю

Випускники-бакалаври успішно здали атестаційний екзаменЧитати повністю

Випускники-бакалаври успішно здали атестаційний екзамен

Атестаційні випробування проводилися 02 червня 2022 р. для здобувачів освіти заочної форми навчання та 07 червня для здобувачів освіти денної форми навчання. Підсумкова атестація здійснювалася у формі екзаменаційного тестування в онлайн форматі за допомогою системи дистанційної освіти Moodle

Читати повністю

Підсумки роботи секції «Економіка»  Всеукраїнської студентської наукової конференції, приуроченої 135-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І.М. Єремєєва Читати повністю

Підсумки роботи секції «Економіка» Всеукраїнської студентської наукової конференції, приуроченої 135-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі селекції і насінництва І.М. Єремєєва

31 травня 2022 р. на кафедрі економіки відбулася презентація досліджень здобувачів освіти в рамках засідання наукової секції. Робочими мовами проведення конференції були українська та англійська.

Читати повністю

Всі новини