+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 18 жовтня 2022

Методичні вказівки з підготовки та написання кваліфікаційної роботи магістра

  Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка», призначені для надання допомоги студентам у виконанні кваліфікаційної роботи магістра згідно з чинним «Положенням про дипломне проектування в Уманському національному університеті садівництва» і містять основні вимоги, які ставляться до змісту та оформлення кваліфікаційної роботи магістра, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання. Магістерська робота (МР) – це кваліфікаційна робота випускника освітнього рівня «Магістр», яка є закінченим дослідженням певного аспекту виробничої, наукової, науково-технічної, науково-методичної або навчально-методичної проблеми. Виконання і захист кваліфікаційної роботи магістра є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою підсумкової атестації випускників.  Кваліфікаційна робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки магістра з  економіки, та проходження виробничої практики. Студент повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки.  

Методичні вказівки з підготовки та написання кваліфікаційної роботи магістра

Останні новини

Проміжна атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» спеціальності 051 «Економіка»Читати повністю

Проміжна атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» спеціальності 051 «Економіка»

28 лютого на кафедрі економіки відбувся розгляд та обговорення звітів здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії спеціальності 051 «Економіка».

Читати повністю

Міжнародна мобільність студентів кафедри економікиЧитати повністю

Міжнародна мобільність студентів кафедри економіки

Крістіна Караульна, студентка освітнього рівня «магістр» ОПП «Бізнес-економіка» стала лауреатом конкурсу за освітньою програмою Study Tours to Poland, спільної ініціативи Фундації BORUSSIA, Фундації Лідерів Змін і Польсько-Американської Фундації Свободи. Навчальний візит тривав з 26 листопада до 5 грудня 2022 року.

Читати повністю

Акцент на академічну інтернаціоналізаціюЧитати повністю

Акцент на академічну інтернаціоналізацію

Забезпечуючи виконання освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка, на кафедрі економіки створюються максимально сприятливі умови для реалізації напряму інтернаціоналізації

Читати повністю

Всі новини