+38 (04744) 3-22-26
Меню

Методичні вказівки з підготовки та написання кваліфікаційної роботи магістра

  Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітнього рівня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка», призначені для надання допомоги студентам у виконанні кваліфікаційної роботи магістра згідно з чинним «Положенням про дипломне проектування в Уманському національному університеті садівництва» і містять основні вимоги, які ставляться до змісту та оформлення кваліфікаційної роботи магістра, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання. Магістерська робота (МР) – це кваліфікаційна робота випускника освітнього рівня «Магістр», яка є закінченим дослідженням певного аспекту виробничої, наукової, науково-технічної, науково-методичної або навчально-методичної проблеми. Виконання і захист кваліфікаційної роботи магістра є завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі, формою підсумкової атестації випускників.  Кваліфікаційна робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної навчальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки магістра з  економіки, та проходження виробничої практики. Студент повинен підтвердити рівень загальнотеоретичної і спеціальної підготовки.  

Методичні вказівки з підготовки та написання кваліфікаційної роботи магістра

Останні новини

Вчинення насильства: чинники, наслідки, відповідальністьЧитати повністю

Вчинення насильства: чинники, наслідки, відповідальність

На кафедрі економіки відбувся виховний захід на тему: «Вчинення насильства: чинники, наслідки, відповідальність»

Читати повністю

Міжнародне стажування - засіб підвищення викладацької майстерностіЧитати повністю

Міжнародне стажування - засіб підвищення викладацької майстерності

Доценти кафедри економіки Людмила ПАРХОМЕНКО та Алла РЕВУЦЬКА взяли участь у програмі міжнародного стажування

Читати повністю

Академічна мобільність в європейському освітньому просторі: знайомство з досвідом співпраціЧитати повністю

Академічна мобільність в європейському освітньому просторі: знайомство з досвідом співпраці

Здобувачі вищої освіти ознайомились з досвідом щодо участі програми Міжнародної академічної мобільності ERASMUS +.

Читати повністю

Лекція із стейкхолдером з дисципліни "Аграрна економіка"Читати повністю

Лекція із стейкхолдером з дисципліни "Аграрна економіка"

На кафедрі економіки проведено лекцію з дисципліни «Аграрна економіка» із залученням стейкхолдера

Читати повністю

Всі новини