+38 (04744) 3-22-26
Меню

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

№ з/п

Кафедра

Прізвище, імʼя та по батькові НПП

Назва субʼєкта підвищення кваліфікації

Тема програми підвищення кваліфікації

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації

Строк (графік) підвищення кваліфікації

Результат проходження стажування, підвищення кваліфікації, атестації, навчання

1

Економіки

Смолій Людмила Василівна

Науково-навчальний центр
компанії «Наукові Публікації»

 

«Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science»

 

1 кредит ЄКТС, 30 год.

15.11-18.11.2021

Сертифікат № АА2821 від 19.11.2021

2

Економіки

Ревуцька Алла Олександрівна

Науково-навчальний центр
компанії «Наукові Публікації»

 

«Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science»

 

1 кредит ЄКТС, 30 год.

15.11-18.11.2021

Сертифікат № АА3222 від 19.11.2021

3.

Економіки

Смолій Людмила Василівна

«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Київської школою економіки

при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

Літня школа АПД-2022 «Аграрна торгівельна політика України – виклики та перспективи в контексті євроінтеграції»,проведена проектом «Німецько-український агрополітичний діалог»

1 кредит ЄКТС, 41 год.

25.07 - 29.07.2022 р

Диплом від 29.07.2022

4.

Економіки

Ревуцька Алла Олександрівна

«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Київської школою економіки

при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

Літня школа АПД-2022 «Аграрна торгівельна політика України – виклики та перспективи в контексті євроінтеграції»,проведена проектом «Німецько-український агрополітичний діалог»

1 кредит ЄКТС, 41 год.

25.07 - 29.07.2022 р

Диплом від 29.07.2022

5.

Економіка

Смолій Людмила Василівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

«Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»

3 кредит ЄКТС, 90 год

17-28.02.2020

Свідоцтво СС 00493706/011464-20 від 28.02.2020.

6.

Економіка

Смолій Людмила Василівна

НУБіП, ННІ неперервної освіти і туризму

«Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності»

2 кредит ЄКТС, 60 год

31.10. – 11.11.2022 р.

свідоцтво СС № 00493706/017500-22 від 11.11.2022 р.

7.

Економіка

Ревуцька Алла Олександрівна

НУБіП, ННІ неперервної освіти і туризму

«Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності»

2 кредит ЄКТС, 60 год

31.10. – 11.11.2022 р.

свідоцтво СС № 00493706/0117499-22 від 11.11.2022 р.

8.

Економіки

Костюк Віра Степанівна

НУБіП, ННІ неперервної освіти і туризму

Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності»

2 кредити ЄКТС, 60 год

2.02 – 20.04 2022р.

Свідоцтво про ПК  СС00493706/015794-22

від 20. 04. 2022р.

 

9.

Української та іноземних мов

Комісаренко Наталія Олександрівна

Державний університет економіки і технологій

м.Кривий Ріг

«Суспільство навколишнього інтелекту»

6 кредитів

ЄКТС, 180 год.

20.01 – 20.04.2021

Сертифікат

№ 095-2021

від  20.04.2021

10.

Української та іноземних мов

Комісаренко Наталія Олександрівна

Технічний університет м.Варна (Болгарія)

«Сучасні тенденції вищої освіти в країнах Європейського  Союзу»

6 кредитів

ЄКТС, 180 год.

01.06-10.06.2021

Сертифікат

№  V 21/025

від  11.07.2021

11.

Української та іноземних мов

Комісаренко Наталія Олександрівна

Західно-Фінляндський коледж

 

« Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів»

6 кредитів

ЄКТС, 180 год

22.08-30.09.2022

Сертифікат

№ 021/0922

від 30.09.2022

12.

Економіка

Мудрак Руслан Петрович

НУБіП, ННІ неперервної освіти і туризму

«Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності»

2 кредит ЄКТС, 60 год

31.10. – 11.11.2022 р.

Свідоцтво СС № 00493706/017498-22 від 11.11.2022 р.

 

 

13.

Економіки

Осіпова Алла Анастасіївна

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки

 

108 год

13.05–16.05.2019

Свідоцтво ПК № 160519

від 16.05.2019 р.

 

14.

Економіки

Осіпова Алла Анастасіївна

Україна – Узбекистан – Латвія

IV Міжнародний науковий конгрес SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021

180 год,

6 кредитів ЄКТС

20.01–20.04.2021

Сертифікат № 182-2021

15.

Економіки

Осіпова Алла Анастасіївна

Західно-фінський коледж, Гуйттінен

«Розвиток особистісних якостей у професійній підготовці викладачів»

180 год,

6 кредитів ЄКТС

01.10–12.11.2021

Сертифікат № 081321-070 від 12.11.2021 р.

16.

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Бурляй Олександр Леонідович

Український науково-технологічний центр на базі економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка м. Київ  (Україна )

Важливість стратегічного торговельного контролю та РХБЯ виклики

1 кредит ЄКТС, 30 год.

13.04.2021-21.04.2021 р.

Сертифікат,

визнаний вченою радою факультету економіки і підприємництва УНУС ( протокол  № 6  від 18 червня   2021 р.).

17.

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Бурляй Олександр Леонідович

ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України  

Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності

2 кредити ЄКТС, 60 год.

27.09.2021-08.10.2021

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС №00493706/014692-21 від 08.10.2021р. р/н 14692

18.

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 

Бурляй Олександр Леонідович

Платформа Prometheus

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів

2 кредити ЄКТС, 60 год.

19.08.2021-01.09.2021

Сертифікат № fb4eebbfdbad480e9ecdeabf1858f8a7

від 01.09.2021 р.

19.

Економіка

Андрусяк Наталія

Олександрівна

FH Münster University of Applied Sciences

Мюнстер, Республіка Німеччина

«Training for Higher Education Administrators in Ukraine (THEA Ukraine)»

6,5 кредитів ЄКТС, 200 год.

03 – 09.2021

Сертифікат № 21 від 10.09.2021

20.

Економіка

Андрусяк Наталія

Олександрівна

Research Center for the History of Transformations,

University of Vienna/ Universität Wien

Spitalgasse 2/Hof 1.1

Campus

1090 Wien

T: +43-1-4277-27660

https://www.recet.at/

Наукове стажування під час виконання дослідження на тему: «Temporarily Displaced Persons from Ukraine in the European Union: Social Adaptation and Labour Market Integration»

12 кредитів ЄКТС, 360 год.

травень 2022 – жовтень 2023 рр.

Триває стажування до жовтня 2023р.

21.

Економіка

Андрусяк Наталія

Олександрівна

Institute for Human Sciences /Institut für die Wissenschaften vom Menschen

Spittelauer Lände 3

1090 Vienna/Austria

Phone +43-1-313-58-0

https://www.iwm.at/

Наукове стажування під час виконання дослідження на тему: «Ukraine in European Dialogue»

6 кредитів, 180 год

березень 2023

Результатом наукового стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, опанування новітніх унікальних методів, набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

22.

Економіка

Андрусяк Наталія

Олександрівна

Center of Ukrainian researchers in Austria/

Zentrum Ukrainischer Forscher:innen

1050 Vienna/Austria

tel.: +4367764721916

https://f-zentrum.at/

Наукове стажування під час виконання дослідження на тему: «Adaptation of Ukrainian displaced persons: economic and psychological components»

12 кредитів ЄКТС, 360 год.

квітень 2023 – жовтень 2023

Триває стажування до жовтня 2023 р.

23.

Економіка

Андрусяк Наталія

Олександрівна

Center of Ukrainian researchers in Austria/

Zentrum Ukrainischer Forscher:innen

1050 Vienna/Austria

tel.: +4367764721916

https://f-zentrum.at/

Наукове стажування під час виконання дослідження на тему: «Ukraine and the Economic Future of Europe»

12 кредитів ЄКТС, 360 год.

липень 2023 – березень 2024

Триває стажування до березня 2024 р.

24.

Інформаційних технологій

Концеба Сергій Михайлович

Вищий навчальний заклад Укркоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Підвищення кваліфікації та перепідготовка за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

5 кредити ЄКТС, 150 год

21.10.2019 – 08.11.2019

Свідоцтво ПК 01597997/01902-19 від 08.11.2019.

25.

Інформаційних технологій

Концеба Сергій Михайлович

ТОВ «М.Е.Док»

Теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою «М.Е.Doc»

1 кредити ЄКТС, 30 год

01.04.2021 – 07.04.2021

Сертифікат УНУ/В 012 від 07.04.2021.

  

Останні новини

Вчинення насильства: чинники, наслідки, відповідальністьЧитати повністю

Вчинення насильства: чинники, наслідки, відповідальність

На кафедрі економіки відбувся виховний захід на тему: «Вчинення насильства: чинники, наслідки, відповідальність»

Читати повністю

Міжнародне стажування - засіб підвищення викладацької майстерностіЧитати повністю

Міжнародне стажування - засіб підвищення викладацької майстерності

Доценти кафедри економіки Людмила ПАРХОМЕНКО та Алла РЕВУЦЬКА взяли участь у програмі міжнародного стажування

Читати повністю

Академічна мобільність в європейському освітньому просторі: знайомство з досвідом співпраціЧитати повністю

Академічна мобільність в європейському освітньому просторі: знайомство з досвідом співпраці

Здобувачі вищої освіти ознайомились з досвідом щодо участі програми Міжнародної академічної мобільності ERASMUS +.

Читати повністю

Лекція із стейкхолдером з дисципліни "Аграрна економіка"Читати повністю

Лекція із стейкхолдером з дисципліни "Аграрна економіка"

На кафедрі економіки проведено лекцію з дисципліни «Аграрна економіка» із залученням стейкхолдера

Читати повністю

Всі новини