+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 16 жовтня 2022

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

№ з/п

Кафедра

Прізвище, імʼя та по батькові НПП

Назва субʼєкта підвищення кваліфікації

Тема програми підвищення кваліфікації

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації

Строк (графік) підвищення кваліфікації

Результат проходження стажування, підвищення кваліфікації, атестації, навчання

1

Економіки

Смолій Людмила Василівна

Науково-навчальний центр
компанії «Наукові Публікації»

 

«Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science»

 

1 кредит ECTS, 30 год.

15.11-18.11.2021

Сертифікат № АА2821 від 19.11.2021

2

Економіки

Ревуцька Алла Олександрівна

Науково-навчальний центр
компанії «Наукові Публікації»

 

«Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science»

 

1 кредит ECTS, 30 год.

15.11-18.11.2021

Сертифікат № АА3222 від 19.11.2021

3.

Економіки

Смолій Людмила Василівна

«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Київської школою економіки

при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

Літня школа АПД-2022 «Аграрна торгівельна політика України – виклики та перспективи в контексті євроінтеграції»,проведена проектом «Німецько-український агрополітичний діалог»

1 кредит ECTS, 41 год.

25.07 - 29.07.2022 р

Диплом від 29.07.2022

4.

Економіки

Ревуцька Алла Олександрівна

«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» та Київської школою економіки

при Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України

Літня школа АПД-2022 «Аграрна торгівельна політика України – виклики та перспективи в контексті євроінтеграції»,проведена проектом «Німецько-український агрополітичний діалог»

1 кредит ECTS, 41 год.

25.07 - 29.07.2022 р

Диплом від 29.07.2022

5.

Економіка

Смолій Людмила Василівна

Республіканський інститут післядипломної освіти, Республіка Білорусь, м. Мінськ.

«Цифрові технології як умова трансформації професійної освіти. Зарубіжні -практики».  

2 кредит ECTS, 72 год.

07-20. 12.2021 р

Сертифікат № 01519 від 20.12.2021.

 

 

6.

Економіка

Ревуцька Алла Олександрівна

Республіканський інститут післядипломної освіти, Республіка Білорусь, м. Мінськ.

«Цифрові технології як умова трансформації професійної освіти. Зарубіжні -практики».  

2 кредит ECTS, 72 год.

07-20. 12.2021 р

Сертифікат № 01518 від 20.12.2021.

 

 

7.

Економіка

Смолій Людмила Василівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

«Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»

3 кредит ECTS, 90 год

17-28.02.2020

Свідоцтво СС 00493706/011464-20 від 28.02.2020.

8.

Економіка

Ревуцька Алла Олександрівна

Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії

«Інноваційна спрямованість освітньої діяльності»

4 кредити ECTS, 108 год

16-27.04.2018

Свідоцтво ПК 00493014/000155-18 від 27.04.2018.

9.

Економіки

Костюк Віра Степанівна

НУБіП, ННІ неперервної освіти і туризму

Розвиток інноваційних професійних компетентностей у педагогічній діяльності»

2 кредити ECTS, 60 год

2.02 – 20.04 2022р.

Свідоцтво про ПК  СС00493706/015794-22

10.

Української та іноземних мов

Комісаренко Наталія Олександрівна

Державний університет економіки і технологій

м.Кривий Ріг

«Суспільство навколишнього інтелекту»

6 кредитів

ECTS, 180 год.

20.01 – 20.04.2021

Сертифікат

№ 095-2021

від  20.04.2021

11.

Української та іноземних мов

Комісаренко Наталія Олександрівна

Технічний університет м.Варна (Болгарія)

«Сучасні тенденції вищої освіти в країнах Європейського  Союзу»

6 кредитів

ECTS, 180 год.

01.06-10.06.2021

Сертифікат

№  V 21/025

від  11.07.2021

12.

Української та іноземних мов

Комісаренко Наталія Олександрівна

Західно-Фінляндський коледж

 

« Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів»

6 кредитів

ECTS, 180 год

22.08-30.09.2022

Сертифікат

№ 021/0922

від 30.09.2022

13.

Економіка

Мудрак Руслан Петрович

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

«Новітні інноваційні технології у вищій освіті»

4 кредити ECTS, 108 год

05.02-2018-16.02.2018

Свідоцтво ПК 01597997\00168-18 від 16.02.2018’

 

 

 

 

 

14.

Економіки

Осіпова Алла Анастасіївна

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників установ Національної академії аграрних наук України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів з питань аграрної економіки

 

108 год

13.05–16.05.2019

Свідоцтво ПК № 160519

від 16.05.2019 р.

 

15.

Економіки

Осіпова Алла Анастасіївна

Україна – Узбекистан – Латвія

IV Міжнародний науковий конгрес SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021

180 год,

6 кредитів ECTS

20.01–20.04.2021

Сертифікат № 182-2021

16.

Економіки

Осіпова Алла Анастасіївна

Західно-фінський коледж, Гуйттінен

«Розвиток особистісних якостей у професійній підготовці викладачів»

180 год,

6 кредитів ECTS

01.10–12.11.2021

Сертифікат № 081321-070 від 12.11.2021 р.

17.

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Бурляй Олександр Леонідович

Український науково-технологічний центр на базі економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка м. Київ  (Україна )

Важливість стратегічного торговельного контролю та РХБЯ виклики

1 кредит ECTS, 30 год.

13.04.2021-21.04.2021 р.

Сертифікат,

визнаний вченою радою факультету економіки і підприємництва УНУС ( протокол  № 6  від 18 червня   2021 р.).

18.

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Бурляй Олександр Леонідович

ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України  

Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності

2 кредити ECTS, 60 год.

27.09.2021-08.10.2021

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС №00493706/014692-21 від 08.10.2021р. р/н 14692

19.

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 

Бурляй Олександр Леонідович

Платформа Prometheus

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів

2 кредити ECTS, 60 год.

19.08.2021-01.09.2021

Сертифікат № fb4eebbfdbad480e9ecdeabf1858f8a7

від 01.09.2021 р.

20.

Економіка

Андрусяк Наталія

Олександрівна

FH Münster University of Applied Sciences

Мюнстер, Республіка Німеччина

«Training for Higher Education Administrators in Ukraine (THEA Ukraine)»

6,5 кредитів ECTS, 200 год.

03 – 09.2021

Сертифікат № 21 від 10.09.2021

21.

Економіка

Андрусяк Наталія

Олександрівна

Uniwersytet Warszawski (Варшава, Республіка Польща)

Uniwersytet Jagiellonski (Краків, Республіка Польща)

«Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІІІ. Впровадження інновацій і відносини зі стейкхолдерами»

6 кредитів ECTS, 180 год.

11.2017 – 05.2018

Сертифікат № 4264/V/2018 від 30.05.2018

22.

Економіка

Андрусяк Наталія

Олександрівна

Науково-дослідний центр Research Center for the History of Transformations,

University of Vienna

Республіка Австрія 

Індивідуальне грантове дослідження «Temporarily Displaced Persons from Ukraine in the European Union: Social Adaptation and Labour Market Integration»

12 кредитів ECTS, 360 год.

травень 2022 – березень 2023 рр.

Триває стажування до березня 2023р.

23.

Інформаційних технологій

Концеба Сергій Михайлович

Вищий навчальний заклад Укркоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Підвищення кваліфікації та перепідготовка за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

5 кредити ECTS, 150 год

21.10.2019 – 08.11.2019

Свідоцтво ПК 01597997/01902-19 від 08.11.2019.

24.

Інформаційних технологій

Концеба Сергій Михайлович

ТОВ «М.Е.Док»

Теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою «М.Е.Doc»

1 кредити ECTS, 30 год

01.04.2021 – 07.04.2021

Сертифікат УНУ/В 012 від 07.04.2021.

Останні новини

Проміжна атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» спеціальності 051 «Економіка»Читати повністю

Проміжна атестація здобувачів ступеня вищої освіти «Доктор філософії» спеціальності 051 «Економіка»

28 лютого на кафедрі економіки відбувся розгляд та обговорення звітів здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії спеціальності 051 «Економіка».

Читати повністю

Міжнародна мобільність студентів кафедри економікиЧитати повністю

Міжнародна мобільність студентів кафедри економіки

Крістіна Караульна, студентка освітнього рівня «магістр» ОПП «Бізнес-економіка» стала лауреатом конкурсу за освітньою програмою Study Tours to Poland, спільної ініціативи Фундації BORUSSIA, Фундації Лідерів Змін і Польсько-Американської Фундації Свободи. Навчальний візит тривав з 26 листопада до 5 грудня 2022 року.

Читати повністю

Акцент на академічну інтернаціоналізаціюЧитати повністю

Акцент на академічну інтернаціоналізацію

Забезпечуючи виконання освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка, на кафедрі економіки створюються максимально сприятливі умови для реалізації напряму інтернаціоналізації

Читати повністю

Всі новини