+38 (04744) 3-22-26
Меню

Про кафедру

Кафедра економіки була сформована як окремий підрозділ у травні 2016 року на базі кафедри економічної теорії. З моменту створення у травні 2016 року до вересня 2023 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор Руслан МУДРАК. З вересня 2023 року керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, доцент Алла ОСІПОВА. На кафедрі працюють: д.е.н, професор Руслан МУДРАК, д.е.н., професор Наталія АНДРУСЯК, кандидати економічних наук, доценти: Алла ОСІПОВА, Віра КОСТЮК, Людмила СМОЛІЙ, Алла РЕВУЦЬКА, Людмила ПАРХОМЕНКО, Оксана ФРОТЕР, лаборант Людмила ЦІСТАНОВА.

Викладачі читають лекції та проводять семінарські заняття з таких дисциплін: «Глобальна економіка», «Державне регулювання економіки», «Економічна теорія», «Економіка галузевих ринків», «Економіка суспільного сектору», «Екологічна економіка», «Економічна психологія», «Історія економіки та економічної думки», «Інтелектуальна власність», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Макроекономічна політика», «Міжнародна економіка», «Національна економіка», «Національні моделі економічних систем», «Основи міжнародного бізнесу», «Основи демографії», «Політична економія», «Реформування економіки суспільного сектору», «Соціальна політика та соціальна відповідальність», «Стратегії розвитку соціально-економічних систем», «Теорія господарства», «Теорії економічного розвитку» та ін.

З 2016 р. на кафедрі економіки розпочато підготовку науково-педагогічних працівників третього (освітньо-наукового) рівня з присвоєнням кваліфікації доктора філософії у галузі соціальних і поведінкових наук зі спеціальності 051 «Економіка». Гарант освітньо-наукової програми – проф. Руслан МУДРАК.

Навчально-методична діяльність кафедри зосереджена на формуванні нової хвилі фахівців з економіки – компетентних та проактивних учасників цивілізованої ринкової динаміки. Кафедра активно інтегрує наукові відкриття та досягнення, впроваджуючи передові програми, які визначають пріоритетність досліджень для вирішення ключових соціально-економічних проблем у різних галузях економіки України, зокрема в сільському господарстві. У своєму підході до викладання кафедра використовує поєднання традиційних та інноваційних методів залучення студентів, включаючи проблемно-орієнтовані лекції, семінари, дискусії, бізнес-симуляції, платформу онлайн-навчання Moodle. Ці стратегії покликані персоналізувати та підвищити ефективність самостійного навчання студентів. 

Ключовим фокусом для професорсько-викладацького складу кафедри економіки є постійне підвищення свого професійного рівня, включаючи вдосконалення академічної та викладацької майстерності, а також перейняття передового досвіду в організації методичної роботи та освітніх заходів.

Для цього викладачі кафедри регулярно проходять курси підвищення кваліфікації у провідних університетах України та стажуються за кордоном. Ключовою стратегією в навчально-методичному підході є організація поїздок студентів на виставки. Така практика підвищує професійну компетентність студентів, знайомить їх з традиційними та інноваційними методами розширення бізнесу, надає їм актуальну ринкову інформацію та закріплює знання, отримані під час навчання в університеті.

Науково-педагогічні працівники кафедри займаються науковою діяльністю, спрямованою на дослідження та вирішення складних соціально-економічних проблем сучасності. Серед них – забезпечення продовольчої безпеки України в умовах глобалізації, визначення стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку України, створення надійної системи соціального захисту населення, поглиблення інтеграції та кооперації в аграрному секторі економіки, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності підприємств тощо.

Для забезпечення органічного зв’язку науки і виробництва, колектив кафедри здійснює пошук господарюючих суб’єктів, що потребують науково-обґрунтованих пропозицій для підвищення ефективності їх діяльності, і виконує відповідні дослідження по госпдоговірній тематиці. Результатом продуктивної дослідницької діяльності є захист науково-педагогічними працівниками кафедри трьох докторських та 19 кандидатських дисертацій.

Доброю традицією стало проведення на кафедрі економіки наукових семінарів у форматі круглих столів, на які запрошуються представники місцевої влади, бізнесу та громадських організацій. У жвавих, насичених цікавою інформацією бесідах, беруть участь гості, викладачі та студенти. Головною метою таких заходів є обговорення гострих соціально-економічних проблем з точки зору різних соціальних груп, обмін думками, виховання у студентів критичного мислення, вміння формулювати та відстоювати власну точку зору, просвітництво.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських і регіональних науковопрактичних конференціях, друкують матеріали досліджень у наукових виданнях, у тому числі в тих, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science. У 2008 році кафедра економіки започаткувала традицію проведення міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні». На кафедрі працює студентський науковий гурток.

Важливе місце в роботі кафедри належить вихованню студентської молоді. Виховна робота здійснюється шляхом залучення студентів до активної наукової діяльності, наукового пошуку, естетичного виховання студентів, проведення спортивно-оздоровчих заходів, розвитку поваги до національних традицій та звичаїв. Особлива роль відводиться патріотичному вихованню.

Останні новини

Участь у Зимовій економічній школі «Україна-ЄС, кроки до вступу: регіональний вимір» Читати повністю

Участь у Зимовій економічній школі «Україна-ЄС, кроки до вступу: регіональний вимір»

Викладачі кафедри економіки взяли участь у роботі Зимової економічної школи «Україна-ЄС, кроки до вступу: регіональний вимір».

Читати повністю

Участь в міжкафедральному семінарі з метою дисемінації результатів академічної мобільності за програмою ЕРАЗМУС+Читати повністю

Участь в міжкафедральному семінарі з метою дисемінації результатів академічної мобільності за програмою ЕРАЗМУС+

Науковці кафедри економіки взяли участь в міжкафедральному семінарі на тему: «Стажування за програмою ERASMUS + в Університеті прикладних наук ім. Лавослава Ружички у місті Вуковар, Хорватія"

Читати повністю

Візит до фермерського господарства «Гадз»Читати повністю

Візит до фермерського господарства «Гадз»

У рамках розвитку практичних аспектів освітнього процесу, завідувач кафедри економіки Алла ОСІПОВА, разом з колегами, відвідали передове фермерське господарство «ГАДЗ». Це підприємство, яке здійснює повний цикл агропромислового виробництва, відкрило свої двері для обговорення можливостей дуальної освіти

Читати повністю

Участь у Організаційній зустрічі міжнародного проекту DEFEPЧитати повністю

Участь у Організаційній зустрічі міжнародного проекту DEFEP

Завідувачка кафедри економіки, доцент Алла ОСІПОВА взяла участь у Організаційній зустрічі партнерів міжнародного проекту "DEFEP" у рамках програми Еразмус+

Читати повністю

Всі новини