+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 18 січня 2021

Фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації

16 січня на кафедрі економіки відбувся у онлайн форматі фаховий семінар для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи Бленди Наталії Олександрівни на тему «Формування стратегії розвитку продовольчого комплексу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва Нестерчук Юлія Олександрівна. Рецензенти: Пенькова Оксана Георгіївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Уманського НУС; Харенко Андрій Олександрович – кандидат економічних наук, доцента кафедри маркетингу Уманського НУС.

Головою фахового семінару був Мудрак Руслан Петрович, завідувач кафедри економіки, доктор економічних наук, професор, секретарем – Смолій Людмила Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки.

Здобувач Бленда Наталія Олександрівна витупила з доповіддю про основні результати дисертаційного дослідження, обґрунтувала актуальність теми, мету та завдання дисертаційної роботи, розкрила наукову новизну, теоретичне і практичне значення виконаного дослідження, висновки дисертації, після чого відбулося жваве обговорення наукових результатів.

За підсумками засідання учасниками фахового семінару прийняте рішення, що дисертація Бленди Наталії Олександрівни на тему «Формування стратегії розвитку продовольчого комплексу» відповідає відповідним вимогам і рекомендується до прилюдного захисту на здобуття ступеня доктора філософії на засіданні спеціалізованої вченої ради.