+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 05 травня 2022

Міжкафедральне відкрите засідання студентських наукових гуртків

Нові реалії спонукають виробляти нові способи організації та проведення студентської наукової роботи. Нестандартні підходи у формуванні наукової взаємодії студентів реалізуються на факультеті економіки і підприємництва. 04 травня 2022 р. активні та вмотивовані до наукової діяльності здобувачі вищої освіти долучились до участі в міжкафедральному засіданні студентських наукових гуртків, присвяченому обговоренню найбільш нагальних проблем розвитку економіки, маркетингу, бухгалтерського обліку, підприємництва, фінансів та інформаційних технологій.

Власне дослідження на тему «War in Ukraine: Global Economic Consequences and Prospects» презентував на засіданні гуртка  студент 41-е групи спеціальності 051 Економіка  Артур Білокур (науковий керівник – доцент кафедри економіки Людмила Смолій).

Здобувач висвітлив у виступі вплив російської військової агресії в Україні на глобальні економічні процеси, охарактеризував можливі сценарії розвитку світової економіки, спираючись на прогнози Світового банку; зупинився на окремих аспектах економічної політики, що в перспективі зможуть пом’якшити негативні наслідки російсько-української війни. Виклад здійснювався на англійській мові, що засвідчило, поряд з продемонстрованими навичками здійснення наукових досліджень, високий рівень здобутих мовних компетентностей. 

Активна участь членів студентського наукового гуртка в його роботі, формування пропозицій, достатній рівень володіння іноземною мовою під час проведення наукової дискусії вказує на значний науковий потенціал здобувачів освіти, що може бути спрямований на ефективні дослідження.

Людмила Смолій,

керівник студентського наукового гуртка кафедри економіки