+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 09 вересня 2021

На кафедрі економіки відкрито перспективну освітньо-професійну програму

  З початком нового навчального року на кафедрі економіки факультету економіки і підприємництва Уманського НУС відкрито нову освітньо-професійну програму «Бізнес-економіка» другого рівня вищої освіти (магістр) галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Гарант освітньої програми – доктор економічних наук, доцент кафедри економіки Аліна Бурляй.

Магістерська програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у сфері бізнес-економіки, які володіють інноваційним, аналітичним, креативним економічним мисленням, теоретичними знаннями та прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня.

Унікальність програми «Бізнес-економіка» полягає у поглибленому вивченні бізнес-економіки в агропромислових підприємствах із врахуванням Стратегії  сталого розвитку України.

Запорука успішного навчання та кар’єрного зростання за даною програмою – це тісний зв’язок з роботодавцями, сучасні інноваційні методи викладання та безумовна цілеспрямованість студентів на результат.

Тож запрошуємо креативних, абмітних, заряджених на успіх молодих людей до плідної співпраці у рамках освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка»!