+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 20 лютого 2021

На засіданні фахового семінару розглянули результати наукових досліджень

Науковці кафедри економіки взяли участь у засіданні фахового семінару, проведеного на базі кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності факультету економіки і підприємництва Уманського НУС.

На семінарі розглянуто результати дисертаційного дослідження аспіранта кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Ігоря Смертенюка на тему: «Інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств в контексті кліматичних змін» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Здобувач доповів про основні результати дослідження, відмітив актуальність роботи, яка полягає в тому, що інноваційний розвиток підприємств є передумовою їх економічного розвитку та підвищення конкурентоздатності на ринку. Особливо це, на думку здобувача, стосується сільськогосподарських підприємств, від ефективності діяльності яких залежить не лише продовольча безпека населення країни, а й його економічний і соціальний добробут.

У ході обговорення Ігорю Ігоревичу задано ряд запитань, на які він надав обґрунтовані відповіді та пояснення.

З характеристикою роботи виступили рецензенти: Лілія Кустріч – доцент кафедри менеджменту Уманського НУС, доктор економічних наук, професор; Наталія Петренко – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС, доктор економічних наук, професор, а також науковий керівник: кандидат економічних наук, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Уманського НУС Олександр Бурляй.

З урахуванням наукової зрілості й професійних якостей аспіранта Ігоря Смертенюка дисертацію рекомендовано до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Рішення прийнято одноголосно.