+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 03 травня 2019

Поєднання теорії і практики – запорука якісної професійної підготовки: науково-практичний семінар на кафедрі економіки, присвячений 175-річчю Уманського НУС

Сучасний динамічний світ вимагає постійно вчитися і розвиватися. Такі можливості пропонують студентам на кафедрі економіки Уманського національного університету садівництва. Для реалізації навчально-виховних завдань  тут використовуються  різноманітні методи та форми. Однією з них є традиція проведення наукових семінарів, круглих столів із залученням  досвідчених фахівців-професіоналів у певній галузі, які діляться своїм досвідом та знаннями зі студентами, дискутують щодо актуальних тем.

Саме в такому форматі 2 травня 2019 р. на кафедрі було проведено науково-практичний семінар  на тему «Роль соціального захисту в подоланні бідності», до участі в якому було запрошено головного державного соціального інспектора Управління праці і соціального захисту населення Уманської районної державної адміністрації Ягоду Галину Юріївну, науково-педагогічних працівників та студентів-економістів.

Викладачами кафедри було розкрито найбільш актуальні питання забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, проведення соціальних реформ, які спрямовані на зменшення рівня бідності та підвищення соціальної захищеності найбільш уразливих верств населення.

Головний державний соціальний інспектор під час виступу розповіла учасникам про організацію соціального захисту населення в Уманському районі, про установи соціального захисту населення та їх повноваження, про напрями їх діяльності, про програми соціального захисту населення, які діють на території Черкаської області. Галина Юріївна наголосила, що одним із основних напрямків роботи працівників соціальної сфери є наближення соціального захисту до людей, забезпечення адресності в наданні соціальних послуг і допомог, координація діяльності всіх місцевих служб, забезпечення оперативності і якості їх роботи. Окрему увагу було надано механізму надання соціальних послуг жителям територіальних громад.

Небайдужі до сьогочасного становища в Україні студенти активно вступали в розмову, ставили запитання економічного, політичного та соціального характеру. Тож з формату семінару-бесіди зустріч переросла у жваву дискусію, зокрема щодо питань, пов’язаних з наданням соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми.

Підсумки проведеного семінару вкотре засвідчили, що співпраця кафедри економіки з науковими установами, організаціями, асоціаціями, органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування продовжує виступати міцним плацдармом поєднання теоретичного та прикладного аспектів освітнього процесу.

Людмила Смолій, керівник наукового гуртка кафедри економіки