+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 25 листопада 2021

Спільна лекція з закордонними партнерами для здобувачів спеціальності 051 Економіка

Прогресивна практика проведення спільних занять з провідними закордонними науковцями та викладачами активно використовується при реалізації освітніх програм за спеціальністю 051 Економіка. Це дозволяє поєднати й презентувати здобувачам вищої освіти найкращий світовий і вітчизняний досвід з тематики навчальних дисциплін.

25 листопада 2021 р. відбулась спільна лекція доктора Маріоли Шевчик-Яроцької, викладача кафедри економіки та фінансів  Мазовецького державного університету в Плоцьку (Польща) та  доктора економічних наук, професора Руслана Мудрака в рамках викладання дисципліни «Макроекономіка»  для студентів факультету економіки та підприємництва,  в тому числі й для здобувачів спеціальності 051 Економіка. 

В межах вивчення теми «Макроекономічна нестабільність» професор Руслан Мудрак розкрив сутність, структуру та причини циклічних коливань економічної активності, окреслив такі найважливіші аспекти макроекономічної нестабільності, як безробіття, інфляція, недовантаження виробничих потужностей. 

Доктор Маріола Шевчик-Яроцька висвітлила питання зайнятості та безробіття, зокрема, зосередивши увагу на особливостях працевлаштування в Польщі, фінансових та інших ризиках для незадекларованих працівників. Лектор описала вплив такого  явища на здатність досягнення повної і продуктивної зайнятості, а також загалом на макроекономічну ситуацію в країні на прикладі Польщі. 

Подібний формат проведення занять  викликає зацікавленість не лише здобувачів, а й науково-педагогічних працівників факультету, які також мали нагоду бути присутніми на лекції, ознайомитись з практикою спільного викладання та отримати новий досвід.

 Людмила Смолій, доцент кафедри економіки, гарант ОПП Економіка першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти