+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 09 листопада 2021

Успішні бізнесмени – студентам: спільна лекція зі стейкхолдером

Сучасна підготовка кваліфікованого фахівця у сфері економіки неможлива без постійного партнерства роботодавців та освітян. Така співпраця дає можливість прогнозувати потреби ринку у кваліфікованих економістах; удосконалювати навчальні і робочі програми; забезпечувати студентів базами проходження практики; залучати представників роботодавців до освітнього процесу.  Саме на таких засадах відбувається реалізація освітньо-професійної програми Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Свідченням цього є практика систематичної взаємодії зі стейкхолдерами-роботодавцями. 

До проведення  спільної лекції в межах викладання освітньої компоненти «Економічний аналіз» для здобувачів, що навчаються за спеціальностями 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність вчергове було залучено фахівця-практика.  Статус викладача цього разу було надано  Ігорю Новицькому  – генеральному директору ТОВ «Об’єднана сільськогосподарська компанія», доктору філософії, який спільно з Оленою Жарун, кандидатом економічних наук, доцентом прочитав лекцію на тему: «Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства».

Розкриваючи питання лекційного заняття, лектори доповнювали один одного поєднанням викладу теоретичного матеріалу з окремими аспектами практичного оцінювання фінансових результатів підприємств, акцентуючи на специфіці діяльності аграрних субʼєктів господарювання.

Спілкування з фахівцем, який зміг реалізувати себе у професії, збагатило здобувачів безцінним досвідом, що допомагатиме майбутнім  економістам  не лише опанувати компетентності, передбачені освітньою програмою, а й визначити власний шлях становлення, виробити професійну мотивацію до обраної сфери діяльності.

          Висловлюємо щиру вдячність лекторам та маємо надію на продовження співпраці!

 

Людмила Смолій, гарант ОПП Економіка

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 за спеціальністю 051 Економіка