+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 31 липня 2020

Відбулося засідання фахового семінару кафедри економіки

17 липня на кафедрі економіки проведено фаховий семінар для здійснення попередньої експертизи та підготовки висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації аспірантки кафедри економіки Нижник Ірини Олегівни на тему: «Захист продовольчих інтересів населення України в умовах глобалізації», представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Уманського НУС Р.П. Мудрак.

Після заслуховування доповіді аспірантки, рецензентів, запитань дисертаційна робота була рекомендована до прилюдного захисту на здобуття ступеня доктора філософії на засіданні спеціалізованої вченої ради.

Бажаємо Ірині Олегівні подальших успіхів і досягнень у науковій та професійній діяльності!