+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 03 червня 2021

Відбувся захист дисертації Бленди Наталії Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії

В Уманському національному університеті садівництва 28 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 74.844.007 аспірантка кафедри економіки Бленда Наталія Олександрівна успішно захистила дисертацію на тему: «Формування стратегії розвитку продовольчого комплексу» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка. Роботу виконано під керівництвом Нестерчук Юлії Олександрівни, доктора економічних наук, професора, декана факультету економіки і підприємництва Уманського НУС.

Атестація здійснювалася членами разової спеціалізованої вченої ради.

Голова ради:

  1. Мудрак Руслан Петрович, д. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва.

Рецензенти:

  1. Пенькова Оксана Георгіївна, д. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва.
  2. Харенко Андрій Олександрович, к. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва.

Опоненти:

  1. Свиноус Іван Вікторович, д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет.
  2. Сегеда Сергій Андрійович, к. е. н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

Дисертаційна робота є актуальним дослідженням, яке присвячене розробці теоретико-методичних та прикладних засад формування стратегії розвитку продовольчого комплексу, обґрунтуванню рекомендацій щодо напрямів розвитку вітчизняного продовольчого комплексу з метою підвищення рівня продовольчої безпеки держави.

Вітаємо Наталію Олександрівну і бажаємо успіхів у подальшій науковій діяльності, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!