+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 25 листопада 2021

Викладач кафедри економіки пройшла міжнародне стажування «Soft skills development in teaching professional training»

Викладач кафедри економіки Алла Осіпова успішно пройшла Міжнародне стажування «Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів» на базі Західно-Фінляндського коледжу (м. Гуйттінен, Фінляндія).  

Програма стажування була створена з врахуванням концепції освіти протягом усього життя та передбачала дистанційне навчання (01.10–12.1.) і виїзний семінар (Туреччина, 09 – 14 жовтня 2021 р.).

Мета семінару – сприяння індивідуально-особистісному та професійному самовдосконаленню сучасних викладачів шляхом розвитку м’яких (надпрофесійних) навичок на основі кращих міжнародних інноваційних практик щодо підвищення рівня кваліфікації.

Координатор проекту – Українсько-польська фундація «Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці» (IIASC). Спікерик.е.н., сертифікований коуч (ECF), ментор з інноваційного підприємництва (СRDF Global USA), експерт з розробки стратегій, покращення бізнес-процесів та проєктного менеджменту, власник «Кульчицький консалтинг» та керівник проєктів Агенції європейських інновацій Іван Кульчицький і к.псих.н., тренерка та фасилітаторка міжнародних проєктів і програм, співзасновниця тренінгового центру T-Update Неля Лебідь.

У програмі стажування розглядались наступні питання:

Модуль 1. Комунікативні навички:

- створення спільного поля діяльності для вирішенням освітніх завдань;

- проведення презентацій та самопрезентацій;

- розуміння суперечностей між вербальними та невербальними повідомленнями;

- публічні виступи, аргументування й переконання;

- використання зворотного зв’язку.

Модуль 2.  Навчання протягом усього життя та навички управління інформацією

-  пошук, критичний аналіз і синтез інформації;

-  планування й цілетворення;

-  тайм-менеджмент;

-  навички креативного та стратегічного мислення;

-  навички критичного мислення та вирішення проблем.

Модуль 3. Управлінські навички

- теорії лідерства, роль лідера та члена групи;

- мотивація та командна взаємодія;

- делегування повноважень;

- здатність до аналізу та прийняття рішень;

- управління освітніми проектами.

 Загалом програма тренінгу була спрямована на розвиток вміння вибудовувати ефективну взаємодію з учасниками освітнього процесу на різних рівнях через вербальні та невербальні техніки з урахуванням специфіки та інтересів другої сторони переговорів; успішно формувати стратегію управління власним розвитком в умовах швидких змін, а також можливість ефективно здійснювати саморегульоване навчання та пошук відповідної інформації з різних джерел й вміння ними ефективно керувати; здійснювати наставництво та бути готовим до ситуаційного лідерства, а також розвиток проєктного мислення із застосуванням системного підходу для вирішенням актуальних освітніх завдань.

Після успішного проходження програми стажування «Розвиток особистих якостей у професійній підготовці викладачів» Алла Анастасіївна отримала відповідний сертифікат.