+38 (04744) 3-22-26
Меню
Остання редакція: 10 вересня 2021

Зустріч з гарантом освітньо-професійної програми «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 9 вересня 2021 року відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Економіка» зі здобувачами вищої освіти, що вступили на перший курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр».

Під час зустрічі гарант освітньої програми кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Людмила Смолій презентувала студентам особливості освітньої програми, за якою вони навчатимуться, призначення і роль окремих дисциплін та практик у навчанні.

Гарант звернула увагу на алгоритм обрання дисциплін вільного вибору, роль студентів у внутрішньому забезпеченні якості освіти. Було розглянуто питання придатності випускників до працевлаштування та подальшого навчання, національної та міжнародної академічної кредитної мобільності. Людмила Смолій наголосила на обов’язковості дотримання положень Кодексу академічної доброчесності Уманського НУС.

Було обговорено питання надання підтримки здобувачам вищої освіти, студенти були проінформовані про функціонування в університеті Психологічної служби «Довіра». Особлива увага під час зустрічі надавалась питанню щодо можливості здобувачів брати активну участь у покращенні та вдосконалені освітньої програми шляхом внесення пропозицій.

Людмила Смолій побажала здобувачам успіхів у навчанні та запросила їх активно долучатися до покращення освітньо-професійної програми й активної участі у студентському житті університету.