+38 (04744) 3-22-26
Меню

Мудрак Руслан Петрович

Мудрак Руслан Петрович Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри економіки
Email: mrp1974@ukr.net

 

 

АНКЕТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Мудрак Руслан Петрович

Посада

Завідувач кафедри економіки

Освіта

Уманська сільськогосподарська академія, 1997 рік.

Спеціальність: аграрний менеджмент.

Кваліфікація: економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

Диплом: ЛБ №000268, 27 червня 1997р.

Науковий ступінь

Доктор економічних наук, 2013 р., спеціальність: 08.00.03  економіка та управління національним господарством, диплом: ДД №002399.

Кандидат економічних наук, 2002 р., спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, диплом ДК № 016139

Тема дисертаційного

дослідження

Продовольча безпека України в умовах глобалізації

Вчене звання

Професор, атестат: 12ПР №010553 від 28 квітня 2015 р.

Доцент, атестат 02ДЦ № 013560.

Останнє підвищення кваліфікації

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації: № ПК 01597997\00168-18 від 16 лютого 2018р.

Нагороди, звання

Почесна грамота Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

Почесна грамота Уманського національного університету садівництва.

Профіль в Google Academy

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hW28xJ0AAAAJ

Scopus ID

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56156840500

Web of Science ResearcherID

AAX-8794-2021

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-1189-5463

Стаж роботи

Педагогічний – 20 років.

Дисципліни, які

викладає

«Макроекономіка».

«Макроекономічна політика».

«Економіка галузевих ринків».

«Актуальні проблеми глобальної економіки».

«Продовольча безпека України».

«Міжнародна економічна діяльність України».

Тема наукової

роботи

Соціально-економічні пріоритети розвитку національної продовольчої системи в умовах глобалізації

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ТА/АБО ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

СТАТТІ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ, МОНОГРАФІЇ,

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ

 

Статті у виданнях, які включені до наукометричних баз

Scopus і/або Web of Science Core Collection

1. Мудрак Р. П. Продовольча безпека України в умовах глобалізації. Економічний часописХХІ, 2013, №1-2(1). С. 34-37.

2. Мудрак Р. П. Поведінка споживача як чинник продовольчої безпеки домогосподарства. Економічний часопис–ХХІ, 2014, №3-4(1). С. 27-30.

3. Мудрак Р. П., Музика Б. Б. Споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні: сучасний стан і перспективи. Економічний часопис–ХХІ,  2015, №3-4(2). С. 25- 28.

4. Мудрак Р.П., Цимбалюк Ю.А., Корман І.І. Маркетинговий аналіз національного ринку молока та молочної продукції. Актуальні проблеми економіки, 2016, №8(182). С. 69-84.

5. Mudrak R., Tsymbalyuk Yu., Fytsyk L., Puah Ch.-H. Affordability of food as a key condition of food security of households. Economic Annals–ХХІ, 2017, №168(11-12). P. 53-56.

6. Mudrak R., Lagodiienko V., Lagodiienko N. Impact of aggregate expenditures on the volume of national production. Economic Annals–ХХІ, 2018, №172(7-8). P. 44-50.

7. Mudrak R., Nyzhnyk I., Lagodiienko V., Lagodiienko N. Impact of seasonal production on the dynamics of prices for meat and dairy products in Ukraine. TEM Journal, 2019, Vol.8, No.4. P. 1159-1168.

8. Mudrak R., Lagodiienko V., Lagodiienko N., Rybchak V. Food Affordability and Economic Growth. TEM Journal, 2020, Vol. 9, Issue 4. Р. 1571‐1579.

 Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових

видань України

 1. Уланчук В. С., Мудрак Р. П. Шляхи підвищення ефективності виробництва молока. Економіка АПК, 1998, №11. С. 13-16.
 2. Мудрак Р. П. Стан та перспективи виробництва і споживання молока та молокопродуктів у Черкаській області. Збірник наукових праць (на честь 155-річчя УСГА). Умань: УСГА, 1999. С. 382-386.
 3. Уланчук В. С., Мудрак Р. П. Розвиток молокопродуктового підкомплексу Черкаської області. Економіка АПК, 2000, №3. С. 70-73.
 4. Мудрак Р. П. Місце експорту в системі розвитку молокопродуктового підкомплексу Черкащини. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2000, Випуск 2(9). С. 100-105.          
 5. Мудрак Р. П. Особливості інвестування молокопродуктового підкомплексу. Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту (економічні науки), 2000, Том 2. С. 197-199.
 6. Мудрак Р. П. Роль культурних пасовищ у підвищенні економічної ефективності виробництва молока. Економіка АПК, 2000, №11. С. 67-71.      
 7. Мудрак Р. П. Інтеграція через кооперування – шлях до подолання кризи АПК. Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії, 2001, Випуск 52. С. 249-254.
 8. Мудрак Р. П. Шляхи подолання кризових явищ в молокопродуктовому підкомплексі Черкащини. Вісник Уманського державного аграрного університету, 2003, №1-2. С. 32-38.
 9. Мудрак Р. П. Аграрний аспект входження України до СОТ. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету, 2004, № 34/46, Серія «Економічні науки». С. 69-71.       
 10. Мудрак Р. П. Проблеми зростання національної економіки у довгостроковій перспективі. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2004, Випуск 1. С. 55-60.
 11. Мудрак Р. П. Проблеми національного виробництва в контексті лібералізації зовнішньої торгівлі. Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету, 2005, Випуск 59. С. 315-322.
 12. Мудрак Р. П. Продовольчі витрати у контексті економічного зростання України. Економіка України, 2005, №6. С. 73-78.
 13. Мудрак Р. П. Проблеми формування ефективної пропозиції продукції м’ясного скотарства. Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету, 2006, № 62/85, Серія «Економічні науки». С. 179-183.
 14. Мудрак Р. П. Державна регуляторна політика як складова економічного розвитку. Економіка України, 2006, №7. С. 34-40.
 15. Мудрак Р. П. Споживчий аспект національної продовольчої безпеки. Економіка України, 2007, №9, С. 82-89.
 16. Мудрак Р. П. М’ясопродуктовий підкомплекс у системі продовольчого забезпечення населення. Вісник економічної науки України, 2007, №2(12). С. 152-155.
 17. Мудрак Р. П. Земельний фактор у контексті продовольчої безпеки України. Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету, 2008, Випуск 67. С. 88-97.
 18. Мудрак Р. П. Розширення експортних можливостей: зовнішньоторговельні вигоди та внутрішні продовольчі ризики. Економіка АПК, 2008, №4. С. 122-127.
 19. Мудрак Р. П. Модель поведінки споживача як фактор національної продовольчої безпеки. Економіка України, 2008, №8. С. 80-89.         
 20. Мудрак Р. П. Регіональна диференціація доходів та витрат населення ‒ головний фактор мінливості місцевого продовольчого споживання. Регіональна бізнес-економіка та управління, 2008, №2(18). С. 143-149.
 21. Мудрак Р. П. Розвиток аграрного сектору виробництва та продовольче забезпечення населення: досвід США. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2009, Випуск 1. С. 108-115.
 22. Мудрак Р. П. Вітчизняний молокопродуктовий підкомплекс у системі продовольчого забезпечення населення. Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету, 2009, Випуск 71. С. 116-126.        
 23. Мудрак Р. П. Чинники цінової динаміки на ринку м’яса та м’ясопродуктів. Економіка України, 2009, №9. С. 67-78.
 24. Мудрак Р. П. Проблема продовольчого забезпечення населення в контексті структурних диспропорцій національної економіки. Економіка АПК, 2009, №9. С. 50-55.
 25. Мудрак Р. П. Регіональні особливості розвитку інфраструктури ринку та її вплив на стабільність продовольчого забезпечення населення. Регіональна бізнес-економіка та управління, 2009, №3. С. 136-145.
 26. Мудрак Р. П. Динаміка розвитку національної агропродовольчої системи в умовах економічної кризи. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2010, Випуск 2. С. 83-94.
 27. Мудрак Р. П. Продовольча проблема та її місце в системі сучасних політичних координат. Формування ринкових відносин в Україні, 2010, №6. С. 202-207.
 28. Мудрак Р. П. Розвиток буряко-цукрового виробництва та продовольча безпека країни. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2011, Випуск 75, Частина 2. С. 250-259.
 29. Мудрак Р. П. Діяльність монополій, як фактор ціноутворення продовольчого ринку України. Збірник наукових праць Вінницького національного агарного університету, 2011, Випуск 1, Том 2, Серія: Економічні науки. С. 31-37.       
 30. Мудрак Р. П. Міжнародна методологія індикаторів продовольчої безпеки: відмінності у підходах та можливості застосування на національному рівні. Формування ринкових відносин в Україні, 2011, №5. С. 25-30.
 31. Мудрак Р. П. Методологічне забезпечення продовольчої безпеки: досвід США. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2011, Випуск 76, Частина 2. С. 50-55.
 32. Мудрак Р. П. Міжнародний досвід забезпечення функціонування систем ранньої діагностики продовольчої безпеки. Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2011, Випуск 259. С. 55-62.
 33. Мудрак Р. П. Стійке функціонування ринку насіння олійних культур та продуктів їх переробки в контексті забезпечення продовольчої безпеки нації. Вісник Сумського національного аграрного університету, 2011, Випуск 5/2, Серія «Економіка і менеджмент». С. 85-92.
 34. Мудрак Р. П. Безпека та якість продовольства, як фактори національної продовольчої безпеки. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, 2011, Випуск 2, Том 3, Серія: Економічні науки. С. 37-43.          
 35. Мудрак Р. П. Державна підтримка аграрного виробництва після вступу України в СОТ: обмеження та можливості. Бізнес-навігатор (науково-виробничий журнал), 2011, №26. С.133-138.         
 36. Мудрак Р. П. Роль сільськогосподарських підприємств у продовольчому забезпеченні населення. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2012, Випуск 77, Частина 2. С. 345-350.
 37. Мудрак Р. П. Виробництво біопалива та продовольча безпека країни. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2014, Випуск 84,  Частина 2. С. 236-243. 
 38. Мудрак Р. П. Координація ринкових зусиль сільськогосподарськими товаровиробниками, як чинник продовольчої безпеки країни. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, 2014, Випуск 4, Том 1, Серія: Економічні науки. С. 138-146.  
 39. Мудрак Р. П. Експорт українського продовольства: стан, тенденції,  причини. Економіка України, 2014, №5. С. 70-79.
 40. Мудрак Р. П. Фактори еластичності попиту на ринку хлібобулочних виробів. Вісник Харківського національного аграрного університету, 2014, Випуск 6, Серія «Економічні науки». С. 37-45.
 41. Мудрак Р. П. Продовольчий ринок України: ризики та нові можливості в контексті європейської інтеграції. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2014, Випуск 85, Частина 2. С. 219-228.
 42. Мудрак Р. П. Розвиток складської інфраструктури зернової галузі, як ключова умова повноцінного функціонування національного продовольчого ринку. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2014, Випуск 86, Частина 2. С. 14-19.     
 43. Мудрак Р. П. Показники державних соціальних гарантій України: стан та необхідність змін у підходах. Бізнес-навігатор (науково-виробничий журнал), 2014, №2(34). С. 108-113.
 44. Мудрак Р. П., Музика Б. Б. Сировинне забезпечення м’ясопереробної промисловості України ‒ стан та перспективи розвитку. Вісник Приазовського державного технічного університету, 2014, Випуск 28, Серія: Економічні науки. С. 44-49.
 45. Мудрак Р. П. Індикатор продовольчої безпеки України «економічна доступність продуктів» − необхідність змін у методології. Бізнес-навігатор (науково-виробничий журнал), 2015, №1(36). С. 147-152.
 46. Мудрак Р. П. «Провали» ринку та права, як фактори ризику продовольчого забезпечення домогосподарств. Інноваційна економіка, 2015, №1. С. 151-154.
 47. Мудрак Р. П., Мазур Ю. П. Маркетингові канали розподілу продукції сільськогосподарських підприємств: стан, тенденції, перспективи. Інноваційна економіка, 2016, №3-4(62). С. 43-49.
 48. Мудрак Р. П., Соковніна Д. М. Еластичність споживчого попиту на продукцію садівництва. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2016, Випуск 89, Частина 2. С. 111-120.
 49. Мудрак Р. П. Продовольча безпека в умовах економічної кризи. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2017, Випуск 90, Частина 2. С. 115-127.
 50. Мудрак Р. П., Лагодієнко В. В. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз «Україна – ЄС». Економіка України. 2018, 1, 28-39.
 51. Мудрак Р. П. Агропродовольча інтеграція у секторі виробництва тваринницької продукції: стан, тенденції, наслідки. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2018, Випуск 92, Частина 2. С. 78-78.
 52. Мудрак Р.П., Моісєєва Н.І. Кластеризація як напрям ефективного управління туристичними дестинаціями регіону. Український журнал прикладної економіки. 2018,  Том 3, № 3. С.22-28.
 53. Мудрак Р.П., Моісєєва Н.І.  Діагностика інституційного та нормативно-правового забезпечення сталого розвитку туристичної діяльності в регіоні.  Український журнал прикладної економіки. 2018, Том 3, № 4. С.29-38.
 54. Мудрак Р. П., Нижник І. О. Розвиток сільських територій та продовольча безпека держави. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019, Випуск 94, Частина 2. С. 131-140.
 55. Мудрак Р. П. Соціальна інфраструктура сільських територій. Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. 2019, Випуск 1, Серія: Економічні науки. С. 11-19.
 56. Мудрак Р. П. Регіональні особливості зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією. Український журнал прикладної економіки, 2019, Том 4, № 3. С. 309-316.
 57. Мудрак Р. П. Сталий розвиток регіонального агропродовольчого виробництва в умовах зростання відкритості національної економіки. Український журнал прикладної економіки, 2019, Том 4, № 4. С. 320-327.
 58. Мудрак Р. П., Довгаль О. В. Актуальні проблеми глобальної економіки: зміни у світовому виробництві в постпандемічний період. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2020, Випуск 96, Частина 2. С. 116-131.
 59. Мудрак Р. П. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників і розвиток кооперації. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2020, Випуск 97, Частина 2. С. 184-196.
 60. Нестерчук Ю.О., Мудрак Р.П., Бечко В.П., Непочатенко О.А. Вплив кооперації на розвиток ринку кредитних ресурсів для суб’єктів господарювання аграрної галузі. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2020, Випуск 97, Частина 2. С. 263-275.
 61. Мудрак Р. П. Господарська діяльність підприємств молокопереробної галузі харчової промисловості України. Український журнал прикладної економіки. 2020, Том 5, № 1. С. 388-396.
 62. Мудрак Р. П., Довгаль О. В. Актуальні проблеми глобальної економіки: голод та недоїдання. Український журнал прикладної економіки, 2020, Том 5, № 2. С. 311-319.
 63. Мудрак Р. П. Стан та перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України. Український журнал прикладної економіки. 2020, Том 5, № 3. С. 125-134.
 64. Непочатенко О.О., Мудрак Р.П., Бечко П.К., Непочатенко О.А. Роль кредитного ринку в забезпеченні банківськими кредитами сільськогосподарських підприємств. Агросвіт, 2020, №23. С. 10-16.
 65. Скудларскі Я., Бурляй А.П., Мудрак Р.П., Смертенюк І.І. Напрями інноваційного розвитку сільського господарства в контексті кліматичних змін. Облік і фінанси, 2021, № 2(92). С. 136-146. DOI https://doi.org/10.33146/2307-9878-2021-2(92)-136-146
 66. Нестерчук Ю.О., Мудрак Р.П., Мельник Л.Ю., Чернега І.І., Власюк С.А. Теоретичні основи класифікації регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері [Електронне видання]. Ефективна економіка, 2021, №7. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9041. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.2
 67.  Нестерчук Ю.О., Мудрак Р.П., Мельник Л.Ю., Соколюк С.Ю., Власюк С.А. Вплив регуляторних механізмів підприємницької діяльності на бюджетно-податковий процес та сталий розвиток регіонів. Агросвіт, 2021, № 13-14. С. 3-10. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.3
 68. Мудрак Р.П., Ревуцька А.О., Осіпова А.А., Пархоменко Л.А. Макроекономічна нестабільність – безробіття. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2021, випуск 99, частина 2. С. 103-115. DOI: 10.31395/2415-8240-2021-99-2-103-11
 69. Нестерчук Ю.О., Мудрак Р.П., Мельник Л.Ю., Соколюк С.Ю., Власюк С.А. Вплив регуляторних механізмів підприємницької діяльності на бюджетно-податковий процес та сталий розвиток регіонів. Агросвіт. 2021. № 13-14. С. 3-10. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.13-14.3

 70.  Nesterchuk Yu., Bechko P., Mudrak R., Sokoliuk S., Melnyk L. State tools for the development of entrepreneurial activity in the agrarian sphere. Laplage em Revista (International). 2021. Vol.7. Nо 3B. P.125-138

 71. Мудрак Р.П. Економічна доступність продовольства в умовах російсько-української війни. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2022. Випуск 100. Частина 2. С. 43-55.Мудрак Р.П. Вплив російсько-української війни на глобальне та внутрішнє продовольче забезпечення. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. № 3. С. 294-298.

 Статті у наукових закордонних виданнях

1. Уланчук В.С., Мудрак Р.П. Эффективное функционирование зернопродуктового подкомплекса АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности Украины. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2009, №8. С. 70-73.     

2. Мудрак Р.П. Інституційні чинники в стратегії розвитку національної продовольчої безпеки України. Rozwoj przedsiebiorczosci w gospodarce rynkowej / [praca zbiorowa pod redakcja J. Grzywacza, S. Kowalskiego]. Plock: Instytut Nauk Ekonomicznych, 2010. S. 579-585.   

3. Мудрак Р.П. Факторы ценообразования рынка сахара в контексте обеспечения продовольственной безопасности страны. Вестник Орел ГАУ, 2012, №6. С. 34-39.

4. Мудрак Р. П. Глобальная конкурентоспособность доходов населения. Аграрная эканоміка, 2012, №12. С. 45-50.

5. Непочатенко Е.А., Мудрак Р.П. Направления исследований отечественной аграрной науки в условиях евроинтеграционных процессов / NAUKI EKONOMICZNE ECONOMIC NOTES tom XXIV. Plock: Zeszyty Naukowe PWSZ w Plocku, 2016. S. 99-111.

6. Nizhnik I., Mudrak R. Food aid for the poor – key working tool for protection of food interests of Ukraine’s population. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, nr 11. S. 73-83.

7. Мудрак Р.П., Рибчак В.І. Місце та роль господарств населення в агропродовольчому виробництві України. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawczych, 2020, nr 4, 94-103.

8. Nesterchuk Yu., Becko P., Mudrak R., Sokoliuk S., Melnyk L. State tools for the development of entrepreneurial activity in the agrarian sphere. Laplage em Revista (International), 2021, vol.7, n. 3B. P.125-138.

 

Матеріали конференцій

 1. Мудрак Р.П. Трансформаційні проблеми формування суспільства добробуту. Матеріали науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні».  м. Умань, 8-9 червня 2007 року. С. 112-115.
 2. Мудрак Р.П. Регіональна диференціація доходів та витрат населення ‒ головний фактор мінливості місцевого продовольчого споживання. Матеріали четвертої регіональної науково-практичної конференції «Стратегічна реструктуризація регіональної економіки та соціальної сфери». м. Вінниця, 26 березня 2008 року. С. 102-103.   
 3. Мудрак Р.П. Державні продовольчі резерви – як чинник стабілізації продовольчої безпеки країни. Матеріали ІІІ Міжнародного Форуму молодих вчених «Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми, перспективи». Том 2. м. Харків, 15-16 травня 2008 року. С. 224-226.   
 4. Мудрак Р.П. Громадянське суспільство та проблема економічної доступності продовольчого споживання. Матеріали науково-практичної конференції «Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні». м. Умань, 6-7 червня 2008 року. С. 107-109.      
 5. Мудрак Р.П. Методологічні аспекти дослідження продовольчої безпеки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення розвитку сільського господарства і села». м. Дубляни, 24-25 вересня 2008 року. С. 37-42.
 6. Мудрак Р.П. Раціональне використання обмежених ресурсів, як умова стійкого розвитку вітчизняного АПК в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення управління ресурсами підприємств АПК в умовах глобалізації економіки». м. Полтава, 26-27 листопада 2008 року. С. 161-163.     
 7. Мудрак Р.П. Лібералізація міжнародної торгівлі: нові можливості та виклики в контексті продовольчої безпеки. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція присвячена 165-річчю Уманського державного аграрного університету «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин».  Частина 2. м. Умань, 5-6 червня 2009 року. С. 56-58.
 8. Мудрак Р.П. Вступ України до СОТ: перші наслідки та перспективи в контексті національної продовольчої безпеки. Матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної економіки». Частина 1. м. Умань, 20-22 січня 2010 року. С. 87-89.  
 9. Мудрак Р.П. Проблеми поєднання політики формування конкурентоспроможного агарного виробництва та збереження села. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». Частина 2.  м. Умань, 19-20 травня 2011 року. С. 30-32.
 10. Мудрак Р.П. Забезпечення продовольчої безпеки нації в контексті розвитку біопаливного виробництва. Матеріали Державної науково-практичної конференції «Проблеми економічного розвитку АПК».  м. Біла Церква, 9 листопада 2011 року. С. 23-24.
 11. Мудрак Р.П. Державна підтримка розвитку аграрного виробництва в контексті забезпечення продовольчої безпеки України. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни». Частина 2. м. Тернопіль. 14-15 грудня 2011 року. С. 71-73.
 12. Мудрак Р.П. Сільськогосподарська кооперація − суть та значення в умовах сучасного ринку. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та шляхи соціально-економічного, науко-во-технічного та екологічного розвитку: місто, регіон, країна, світ». м. Житомир. 6-7 листопада 2012 року. С. 36-38.
 13. Мудрак Р.П. Стан та головні проблеми формування ринкової економіки України. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин».  м. Умань, 24-25 квітня 2014 року. С. 32-33.
 14. Мудрак Р.П., Цимбалюк Ю.А. Маркетингові канали розподілу: суть та проблеми формування в Україні. Матеріали ІХ  Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин».  м. Умань, 14-15травня 2015р. С. 34-37.   
 15. Мудрак Р.П. Маркетинг вітчизняних продовольчих товарів у контексті міжнародної інтеграції України. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» / Житомирський державний технологічний університет.  м. Житомир, 11-13 червня 2015р. С. 216-218.   
 16. Мудрак Р.П. Маркетингове дослідження національного ринку плодово-ягідної продукції. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» Частина 2.  м. Умань, 21-22 квітня 2016р. С. 24-26.
 17. Мудрак Р.П. Глобальна продовольча проблема: стан та причини. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю незалежності України «Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики». м. Умань,13-14 жовтня 2016р. С. 117-118.
 18. Мудрак Р. П. Вплив індексу цін сільськогосподарської продукції на індекс споживчих продовольчих цін в Україні / Р. П. Мудрак // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» / Уманський національний університет садівництва. − Умань. − 25-26 травня 2017. − С. 85-86.
 19. Мудрак Р.П. Глобальна продовольча проблема: стан та причини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю незалежності України «Становлення та розвиток України: від теорії до практики». Умань, 25 вересня 2017р. С. 115-117.
 20. Мудрак Р.П. Інвестиції у розвиток регіональної інфраструктури ринку, як фактор стабільного продовольчого забезпечення населення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Становлення механізму публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики децентралізації». м. Житомир, 28 листопада 2017р. С. 8-10.
 21. Мудрак Р. П. Екологічна складова сталого розвитку вітчизняної агропродовольчої системи. Матеріали науково-практичної конференції проекту «Школа екологічної свідомості» «Екологія та суспільство: вплив на розвиток держави та нації». м. Умань, 22 листопада 2017р. С. 80-82.
 22. Мудрак Р.П. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного функціонування економіки в умовах ринкових відносин». м. Умань, 24-25 травня 2018р. С. 75-76.
 23. Мудрак Р.П. Роль особистих селянських господарств у забезпеченні продовольчої безпеки держави. Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки». м. Умань, 22 грудня 2018р. С.65-66.
 24. Мудрак Р.П. Стан соціальної інфраструктури сільських територій України. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин». м. Умань, 30 травня 2019р. С. 62-64.
 25. Мудрак Р.П. Розвиток локальних продовольчих систем в умовах зростання ризиків опустелення. Науковий дискусійний семінар на тему «Розвиток агропродовольчого виробництва в умовах кліматичних змін», м. Умань, УНУС, 22 квітня 2021р. https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/naukovij-diskusijnij-seminar-rozvitok-agroprodovolchogo-virobnictva-v-umovah-klimatichnih-zmin1.html
 26. Мудрак Р.П. Галузева структура агропродовольчого виробництва та індекс споживчих цін (с. 68-69). Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали XVI міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2021р.) / за ред. О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 148с. ISBN 978-966-304-411-8
 27. Мудрак Р.П. Макроекономічна нестабільність – безробіття (с. 847-852). Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. К.: ІТТА, 2021. 1463 с.  file:///C:/Users/user/Downloads/Актуальні_проблеми_пріоритетні_напрямки_та_стратегії_розвитку_України-4.pdf
 28. Мудрак Р.П. Макроекономічна нестабільність - безробіття. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної on-line-конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України», м. Київ, 13 жовтня 2021 р. 2021р. С. 847-852. URL : https://itta.org.ua/koferencia-13-10-21/ 

 29. Мудрак Р.П. Доповідь на науковому дискусійному семінарі «Сталий розвиток сільських територій в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика», 19 квітня 2022р., м. Умань, УНУС https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/naukovo-diskusijnij-seminar-stalij-rozvitok-silskih-teritorij-v-umovah-globalizacii-teoriya-metodologiya-praktika.html  

 30. Мудрак Р.П. Доповідь на міжкафедральному науковому вебінарі «Продовольча безпека України в умовах збройної агресії рф проти Укра-їни», 28 квітня 2022р., м. Умань, УНУС https://ket.udau.edu.ua/ua/novini/uchast-naukovciv-kafedri-u-mizhkafedralnomu-vebinari.html   

 31. Мудрак Р.П. Доповідь на XV Міжнародній науково-практичній кон-ференції «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економі-кою», 21-22 квітня 2022р., м. Переяслав https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DWUorbUwh0fizVAmkhfRnRG3H4aagt8uTSNrDITAJb2Z6L2tNR1VTwt2DWAi9Z_cavUzoNqdVilzFyrdfQV9jHIxfxBz2r8L2iAw%253AySO-Vlp07zAprxWk%26r%3D1662536001462&default_mode=view&lang=uk#start=0   

 32. Мудрак Р.П. Опублікування тез доповіді «Інфляційні процеси в еко-номіці України» на XVII Міжнародній науково-практичній конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки», 26 травня 2022р., м. Умань https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DK7oXBe-jm13LYJJXpxvC0ajSJpLyS9Q9YlrAHGTl4b-gN3jyXIxn6qjWt4HF9G-Fz-IBEqw3lla_qfk8-X2bEKWFTqbH3hL54qE%253AJUY5r9j-Y0GJdKJ9%26r%3D1662536450727&default_mode=view&lang=uk#start=1   Мудрак Р.П., Денисюк В.В. Опублікування тез доповіді «Експортні цільові орієнтири національної аграрної політики» на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 6-7 червня 2022 року, м. Умань https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3D229UoT2FugynXqDvHsqbDj1rY3ChV4NMBSJ4Z5o45KLZEZYbtyQzvDBpIK4Fk7CIZHke4gax2_cuEhc7QgcgkBbxh_aS4c_rI4M%253AecV_xlzo_3bb_cum%26r%3D1662536510434&default_mode=view&lang=uk#start=0

 

Підручники, посібники з грифом МОН України

1. Економічна теорія:    Навчальний посібник [Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С., Кримковський Р. Б., Мудрак Р. П., Пенькова О. Г., Фицик Л. А.]. Київ: «Центр учбової літератури», 2009. 518 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-2090 від 28.11.2007).

2. Економічна теорія: Навчальний посібник [Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С.]. Умань: ВПЦ «Візаві, 2018». 720 с.

 

Монографії

1. Мудрак Р.П. Національна продовольча безпека в умовах відкритої економіки: суть проблеми та способи її вирішення: монографія.      Умань: Видавець «Сочінський», 2011. 307с. ISBN 978-966-1604-97-0

2. Мудрак Р.П. та ін. Сталий розвиток агропродовольчої системи України: суть та практичне значення     [Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: колективна монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В., Непочатенко О.О., Нестерчук Ю.О. та ін.]; за ред. О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2012. 760с.      

 

Методичні рекомендації

1. Методичні вказівки для написання курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка» для студентів факультетів економіки і підприємництва та менеджменту  [Мудрак Р.П., Костюк В.С., Редько М.М., Середа Г.І., Фицик Л.А., Андрющенко А.М.]. Умань: редакційно-видавничий центр Уманської ДАА, 2001. 10 с.                 

2. Мудрак Р.П. Державне регулювання економіки: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами факультету заочного навчання спеціальностей 6. 050100 «Облік і аудит», 6. 050100 «Економіка підприємства», 6. 050100 «Фінанси». Умань: редакційно-видавничий центр Уманського ДАУ, 2003. 65 с.

3. Мудрак Р.П. Методичні вказівки по вивченню  курсу дисципліни «Макроекономіка» для спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси», «Маркетинг», «Оподаткування». Умань: редакційно-видавничий центр Уманського ДАУ, 2003. 84 с      

4. Методичні вказівки до  виконання курсової роботи з економічної теорії для студентів факультету економіки і підприємництва напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030507 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» [Костюк В.С., Бурляй А.П., Мудрак Р.П., Кримковський Р.Б. та ін.       ]. Умань: редакційно-видавничий центр Уманського НУС, 2010. 24 с.      

5. Методичні вказівки з підготовки та написання випускних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» [ Мудрак Р.П., Бортник Т.І., Рибчак В.І., Цимбалюк Ю.А., Харенко А.О.]. Умань: редакційно-видавничий центр Уманського НУС, 2012. 34 с.     

6. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» [Мудрак Р.П., Цимбалюк Ю.А., Бортник Т.І., Лементовська В.А., Макушок О.В., Харенко А.О., Невлад В.Ф.]. Умань: редакційно-видавничий центр Уманського НУС, 2015. 44 с.               

7. Мудрак Р.П. Концепція маркетингових комунікацій Уманського національного університету садівництва на ринку освітніх послуг: Методичні рекомендації     . Умань: редакційно-видавничий центр Уманського НУС, 2015. 62 с.

8. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських дипломних робіт здобувачами освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» [Мудрак Р.П., Бурляй А.П., Котвицька Н.М., Костюк В.С., Ревуцька А.О., Смолій Л.В., Фицик Л.А.]. Умань: УНУС, 2016. 43 с.

9. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських дипломних робіт здобувачами освітнього ступеня «спеціаліст» спеціальності 051 «Економіка» [Мудрак Р.П., Бурляй А.П., Котвицька Н.М., Костюк В.С., Ревуцька А.О., Смолій Л.В., Фицик Л.А.]. Умань: УНУС, 2016. 55 с.

10. Методичні рекомендації з підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» [Нестерчук Ю.О., Мудрак Р.П., Бурляй А.П., Котвицька Н.М., Костюк В.С., Ревуцька А.О., Смолій Л.В., Фицик Л.А.]. Умань: УНУС, 2016. 54 с.

11. Мудрак Р.П. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять з дисципліни «Макроекономічна політика» для студентів спеціальності 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2017. 51 с.

12. Мудрак Р.П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання із дисципліни «Макроекономічна політика» для спеціальності 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2017. 22 с.

13. Мудрак Р.П. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів заочної форми навчання із дисципліни «Макроекономічна політика» для спеціальності 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2017. 24 с.

14. Мудрак Р.П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Макроекономіка» для студентів факультету економіки і підприємництва. Умань: УНУС, 2017. 18 с.

15. Мудрак Р.П. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіка галузевих ринків» для студентів спеціальності 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2018. 30 с.

16. Мудрак Р.П. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка галузевих ринків» для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Умань: УНУС, 2018. 20 с.

17. Мудрак Р.П. Методичні вказівки з підготовки та проведення підсумкової атестації здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2018. 68 с.

18. Мудрак Р.П. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Продовольча безпека України». Умань: УНУС, 2019. 36 с.

19. Мудрак Р.П. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Актуальні проблеми глобальної економіки». Умань: УНУС, 2019. 30 с.

20. Мудрак Р.П. Методичні вказівки із проходження науково-педагогічної практики здобувачами третього рівня вищої освіти «Доктор філософії» за спеціальністю 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2019. 21 с.

21. Мудрак Р.П. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Макроекономіка». Умань: УНУС, 2020. 16 с.

22. Мудрак Р.П. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Макроекономіка». Умань: УНУС, 2020. 36 с.

23. Мудрак Р.П. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» студентами денної і заочної форми навчання. Умань: УНУС, 2020. 31 с.

24. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Актуальні проблеми економіки» для здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності  051 «Економіка». Умань: УНУС, 2020. 26 с.

25. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Актуальні проблеми глобальної економіки» для здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності  051 «Економіка». Умань: УНУС, 2020. 37 с.

26. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Актуальні проблеми глобальної економіки» для здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності  051 «Економіка». Умань: УНУС, 2020. 15 с.

27. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Макроекономічна політика» для студентів другого рівня вищої освіти за спеціальності 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2020. 52 с.

28. Методичні вказівки для самостійної із дисципліни «Макроекономічна політика» для студентів денної форми навчання другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2020. 22 с.

29. Методичні вказівки для самостійної із дисципліни «Макроекономічна політика» для студентів заочної форми навчання другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2020. 24 с.

30. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Макроекономіка» для студентів факультету економіки і підприємництва. Умань: УНУС, 2021. 28 с.

31. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України». Умань: УНУС, 2021. 13 с.

32. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України». Умань: УНУС, 2021. 42 с.

33. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Аграрна економіка» для студентів другого рівня вищої освіти за спеціальності 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2021. 52с.

34. Методичні вказівки для самостійної роботи із дисципліни «Аграрна економіка» для студентів денної форми навчання другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2021. 22с.

35. Методичні вказівки для самостійної роботи із дисципліни «Аграрна економіка» для студентів заочної форми навчання другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». Умань: УНУС, 2021. 24с.

36. Методичні вказівки для підготовки  до семінарських занять з дисципліни «Стратегія сталого розвитку». Умань: УНУС, 2022. 27с.

37. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегія сталого розвитку» студентами денної і заочної форми навчання. Умань: УНУС, 2022. 30с.

 

 КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ ТА ЗДОБУВАЧАМИ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ (ЗАХИСТИЛИ ДИСЕРТАЦІЮ):

1. Нестерчук Я. А. «Формування механізму стійкого розвитку садівничих підприємств»; дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); диплом кандидата наук ДК № 046869 від 16.05.2018 р.

2. Нижник І.О. «Захист продовольчих інтересів населення України в умовах глобалізації»; дисертація на здобуття наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 051 Економіка (Наказ МОН України «Про присудження ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями (за списком) № 157 від 09.02.2021р.).