+38 (04744) 3-22-26
Меню

Мудрак Руслан Петрович

Мудрак Руслан Петрович Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри економіки
Email: econtheory@udau.edu.ua

 

У 1992 році закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Аграрний менеджмент». Протягом 1997-2000рр. працював головним економістом у КПП «Лан» Уманського району Черкаської області.

Трудову діяльність в університеті розпочав 30 березня 2000 року на посаді викладача кафедри економічної теорії та політології.

В 2003р. у спеціалізованій вченій раді при Миколаївській державній аграрній академії захистив дисертацію на тему «Формування ринку молока та молокопродуктів у Черкаській області» і здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2006р. рішенням МОН України присвоєно вчене звання доцента.

У травні 2013р. здобув науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством», захистивши дисертацію на тему «Продовольча безпека України в умовах глобалізації» у спеціалізованій вченій раді при Миколаївському національному агарному університеті. У 2015р. рішенням МОН України присвоєно вчене звання професора.

Розробив лекційні курси з дисциплін «Макроекономіка», «Національна економіка». Активно впроваджує у навчальний процес інноваційні технології, модульно-рейтингову систему організації самостійної роботи студентів, інтерактивні методи навчання, сприяє поліпшенню навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

Науковий доробок Мудрака Р. П. ‒ більше 80 наукових праць, в тому числі дві публікації у міжнародних наукометричних виданнях, що включені у Scopus.

Керує підготовкою аспірантів зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Неодноразово виступав у якості офіційного опонента.

Є членом вченої ради університету, міжкафедрального наукового семінару, а також працює у складі редакційної колегії «Збірника наукових праць Уманського національного університету садівництва» (фахове видання).

В даний час він продовжує працювати над проблемою формування продовольчої безпеки України в умовах глобалізації. Відповідно до напряму наукового пошуку, зареєстрував науково-дослідну програму  «Соціально-економічні пріоритети розвитку національної продовольчої системи в умовах глобалізації» (0111U010418).